Felix Mennen: Schwarze Sonne

Felix Mennen

Schwarze Sonne

Nicole Bachmann: Inzidenz – Lou Becks zweiter Fall

Nicole Bachmann

Inzidenz

Silvano Cerutti: Du nennst das Gier

Silvano Cerutti

Du nennst das Gier

Wolfgang Bortlik

Fischer hat Durst

Tamás Kiss: Früher im Licht

Tamás Kiss

Früher im Licht 

Nicole Bachmann. Doppelblind – Lou Becks erster Fall

Nicole Bachmann

Doppelblind